0% stawki VAT na nieodpłatne usługi oraz nieodpłatną dostawę towarów wspierające ofiary wojny w Ukrainie

Zgodnie z treścią § 10bd rozporządzenia Ministra Finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (dalej: WarObnVATR), do 30 czerwca 2022 r. nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy korzystają z 0% stawki VAT.

Powyższa stawka VAT (0%):

– może dotyczyć dostaw dowolnych towarów lub świadczenia dowolnych usług,

– stosuje się ją wyłącznie do dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz jednostek samorządu terytorialnego.,

– warunkiem jest zawarcie umowy w formie pisemnej ze wskazaniem, że np. świadczone usługi zostaną wykorzystane na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Jeżeli powyższego dokonano od 24 lutego 2022 r. tj. przed wejściem w życie ww.  przepisu, zamiast pisemnej umowy należy uzyskać pisemne potwierdzenie dostawy lub świadczonej usługi (uprzednio już dokonanej).

Dodaj komentarz