fotka ja

Praktykuję prawo od 2016 r. Doświadczenie zdobywałam w trójmiejskich kancelariach adwokacko-radcowskich już w trakcie trwania studiów. Dyplom magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uzyskałam w 2016 r. broniąc pracy magisterskiej na temat sposobów unieważnienia weksli.

Specjalizuję się w zagadnieniach szeroko rozumianego prawa podatkowego. W szczególności w doradztwie prawnym związanym z tworzeniem korzystnych rozwiązań podatkowych dla spółek kapitałowych i osobowych; prawie handlowym oraz zagadnieniach obrotu gospodarczego;  występowaniem przed organami skarbowymi oraz karno-skarbowymi, w tym przed Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej. Z wielką satysfakcją wygrywam postępowania podatkowe wytaczane osobom fizycznym oraz prawnym przez organy administracji skarbowej, a rozpatrywane przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.

W obszarach moich zainteresowań pozostają również wszelkie sprawy korporacyjne ( m. in. związane z przekształceniami spółek), sprawy cywilne ( w tym wekslowe), administracyjne oraz z zakresu prawa budowlanego, jak też prawa zamówień publicznych.

Prywatnie jestem  Członkinią Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kolekcjonerką XVI- XX wiecznych weksli.

Anna Landowska