W jaki sposób skorygować nieprawidłowy NIP kontrahenta na fakturze oraz w JPK?

Niejednokrotnie zamierzacie Państwo skorygować nieprawidłowe dane kontrahenta np. NIP, adres prowadzonej działalności/siedzibę spółki- fakturą lub notą korygującą „do zera”.  Powyższe działanie jest błędne!

     Zgodnie z obowiązującymi przepisami, faktura powinna być skorygowana poprzez podanie właściwych danych nabywcy. Zmiana błędnych danych nabywcy może zostać dokonana poprzez:

  • wystawienie przez nabywcę noty korygującej (nota wymaga akceptacji wystawcy faktury),
  • wystawienie przez Państwa faktury korygującej. Na fakturze korygującej powinny być wskazane prawidłowe dane nabywcy. Skorygowanie faktury przez Państwa nie powinno polegać na jej „wyzerowaniu”, lecz na zastąpieniu błędnych danych- danymi poprawnymi.

       Powyższe nie dotyczy korekty faktury w zakresie danych  kontrahenta  związanych z ilością towarów, stawką podatku, wartością sprzedaży a także pozostałych mających wpływ na rozliczenie VAT.

       Błąd w nazwie nabywcy jest błędem formalnym i nie ma wpływu na ważność faktury, pod warunkiem, że inne elementy zawarte na fakturze jednoznacznie pozwalają określić strony transakcji (o ile oczywiście nabywca jest stroną transakcji i nabył np. towar). Nabywca zatem powinien wystawić notę korygującą nieprawidłową nazwę i przekazać ją do akceptacji odbiorcy, chyba że otrzyma fakturę korygującą.

        W tym miejscu pragnę Państwu wskazać, że fakturę korygującą „do zera” wystawia się w przypadku, gdy nie doszło do dokonania dostawy lub wykonania usługi, czyli nie w sytuacji opisanej powyżej tj. błędnych danych kontrahenta.

          Tak więc wystawienie kolejnego dokumentu w postaci nowej faktury, która zawiera co prawda prawidłowe dane-  jest nieprawidłowe.

 

W jaki sposób skorygować błędne dane kontrahenta po złożeniu pliku JPK?

         Po  pierwsze najpierw nabywca musi wystawić notę korygującą lub sprzedawca fakturę korygującą.

        Korekty będzie wymagała więc tylko część ewidencyjna pliku JPK. Powinny zostać w niej ujęte oba wystawione dokumenty, tj. faktura pierwotna z błędnymi danymi nabywcy (storno), jak i faktura korygująca, w której zmieniono nieprawidłowe dane nabywcy (zapis z prawidłowymi danymi oraz numerem faktury pierwotnej).

         Warto podkreślić, że sama zamiana adresu nabywcy w ogóle nie rodzi konieczności korekty JPK_VAT.

 Powyższe wynika z m.in. interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 2 marca 2022 r. nr: 0111-KDIB3-1.4012.942.2021.1.KO.

Dodaj komentarz