Ważny wyrok dla tysięcy płatników- NSA w Warszawie orzekł, że jeśli płatnik uzyskał indywidualną interpretację podatkową pozwalającą nie pobierać zaliczek na PIT, organy podatkowe nie mogą domagać się ich zapłaty.

14 lutego 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie 7 sędziów wydał bardzo ważny wyrok.

Z treści orzeczenia wynika, że jeśli płatnik nie pobrał zaliczek na PIT, gdyż posiadał interpretację indywidualną, po jej zmianie czy wygaszeniu, organ podatkowy nie może skutecznie domagać się ich zapłaty przez podatnika, chyba że podatnik sam zadeklaruje należność w zeznaniu rocznym i ją ureguluje.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie opowiedział się za odczytaniem wprost brzmienia art. 26a ordynacji podatkowej.

Dodaj komentarz