Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, czy warto skorzystać?

Justice Tax Return Taxes Tax Consultant Right Law
Justice Tax Return Taxes Tax Consultant Right Law

Z obserwacji widzę, że wzrasta ilość osób fizycznych/osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą/ spółek, które korzystają z możliwości wystąpienia o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Szczegóły jak wystąpić, znajdują się na stronie KIS (Krajowej Informacji Skarbowej), pod linkiem: https://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wydawanie-interpretacji.

Niestety, coraz częściej podatnicy składający wnioski są wzywani do udzielenia odpowiedzi na dodatkowe pytania, w tym zmierzające de facto wprost do wskazania, czy stan faktyczny podany przez podatnika spełnia warunki do zastosowania danego przepisu ustawy podatkowej, m.in. o przesłanki zwolnienia od podatku.

Organ podatkowy czasami wymaga również od podatników wskazania numeru PKWiU, czego robić nie może. Powyższy zakaz potwierdziło już orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt II FSK 2441/20.

Tak więc podatnik występuje o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, od każdego pytania uiszcza 40 zł, w konsekwencji zaś musi sam wskazać czy jego działania powinny być opodatkowanie, czy też nie.

Co więcej, skutki działania KIS mogą nie być korzystne dla podatnika.

Otóż może on nie otrzymać interpretacji indywidualnej, gdyż organ podatkowy uzna, że w sposób niedostatecznie jasny udzielił odp. na zadane pytania, lub otrzyma wnioskowaną interpretację, ale nie będzie ona w praktyce miała dla niego mocy ochronnej. Dlaczego?

Otóż dlatego, że wydawane interpretacje posiadają w sobie zastrzeżenie, że okoliczności opisane w stanie faktycznym są prawidłowe, czyli że ocena prawna wskazana przez podatnika we wniosku i w odpowiedziach na pytania, jest prawidłowa. Mimo, że tę ocenę „wymusił” przecież organ podatkowy.

Zatem na etapie kontroli, coraz częściej urzędnicy uznają, że we wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej nie zostały zawarte pozornie „ważne” informacje, które de facto związane są pośrednio z zapytaniem podatnika i z tego względu wydana interpretacja była oparta na niepełnym opisie stanu faktycznego, a zatem nie chroni podatnika.

Co zatem zrobić?

Należy zawsze posiłkować się obowiązującymi przepisami. Zgodnie z ordynacją podatkową, opis przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji powinien zawierać tylko i wyłącznie te kwestie, które są niezbędne do właściwej interpretacji przepisów.

Tak więc jeśli nie uzyskamy interpretacji indywidualnej, warto wystąpić na drogę sądową. W przypadku otrzymania interpretacji podatkowej, która nie będzie dla nas korzysta, możemy zaskarżyć ją do sądu administracyjnego. Interpretacja nie jest ostateczna!

Zdecydowanie zalecam więc występowanie o wydanie interpretacji indywidualnej, bowiem Sądy Administracyjne zazwyczaj stoją po stronie podatnika, który owej interpretacji nie uzyskał lub uzyskał, postąpił zgodnie z jej treścią, a organ podatkowy zakwestionował tę czynność, Sądy Administracyjne orzekają bowiem w oparciu o przepisy, nie zaś o niepopartą przepisami praktykę organów podatkowych.

Dodaj komentarz